PRAKTILISED TURUNDUSKOOLITUSED

Turundusinimestele, ettevõtjatele, müügitöötajatele ja teistele turundushuvilistele

0 +
osalejat
0
erinevast valdkonnast
0
läbiviidud koolitust

Nullist OÜ on läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise 2021. aastal

Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

VEEBRUAR 2023

1.02 - 22.02

3.02 - 2.03

MÄRTS 2023

16.03 - 6.04

APRILL 2023

4.04 - 27.04

MAI 2023

3.05 - 25.05

5.05 - 2.06