fbpx

Lisainfo ja tingimused

Õppe kogumaht on 10 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja saab tõendi. Tõendi väljastamise eeldus on terves mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude, grupitööde ja individuaalsete tööde käigus.

Koolitus toimub igal juhul, sõltumata osalejate arvust. Erakorraliselt on koolitajal õigus muuta koolitusaega või -kohta vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Koolitused toimuvad Zoomi keskkonnas.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.  

Nullist koolitustel saavad osaleda kõik, kes on väljendanud selleks soovi, on tasunud õppimise eest ja oskavad keelt, milles koolitus toimub vähemalt B2 tasemel.

Õpilaste hulgast on õigus välja arvata õppurid, kellel on tasumata õppemaks, kes ei ole koolitusele tulnud õppimise eesmärgil, kes salvestavad loata koolitust või kes kasutavad Nullist OÜ koolitusmaterjale koolitusteenuse pakkumisel ilma meilt kirjalikku luba saamata.

Koolituse eest tasutakse vastavalt esitatud arvele. 100 % koolituse eest tasutud summast saadakse tagsi siis, kui koolitusel osalemisest loobumisest teatatakse vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Sellisel juhul teeme omalt poolt kõik, et õppur saaks võimaluse registreerida mõnele järgmisele koolitusele.

Koolituse läbinule väljastatakse tõend. Sinna peale märgitakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppija nimi ja isikukood; 2) Nullist OÜ nimi ja registrinumber; 3) vastava õpppekava registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis; 4) õppekava nimetus; 5) koolituse toimumise aeg ja maht; 6) tõendi väljaandmise koht ja kuupäev; 7) tõendi number; 8) koolitajate nimed allkirjadega.

Kvaliteedi tagamine

  1. Oleme kättesaadavad kliendile sobivas suhtluskanalis
  2. Praktiseerime ise iga päev ja kogume pidevalt uusi teadmisi.
  3. Kasutame tõhusaid, interaktiivseid ja täiskasvanud õppijale sobivaid meetodeid.
  4. Iga koolituspäeva lõpus kogume osalejatelt isikustatud tagasisidet, mida kasutame enda koolituste paremaks tegemisel ja analüüsime seda pidevalt.
  5. Täiendame koolitusmaterjale regulaarselt.
  6. Täidame oma lubadused, oleme põhjalikud, kiired ja paindlikud.