TURUNDUSKOOLITUSED

Turundusinimestele, ettevõtjatele, müügitöötajatele ja teistele turundushuvilistele

0 +
osalejat
0
erinevast valdkonnast
0
läbiviidud koolitust

Nullist OÜ on läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise 2021. aastal

Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

JUUNI

1.06 - 20.06

AUGUST

2.08 - 26.08

14.08 - 16.09

OKTOOBER

12.10 - 3.11

NOVEMBER

1.11 - 24.11